Astăzi la universitate:
Duminică, 29 Mar. 2020, 20.52

Conferinţa ştiinţifică internațională DEZVOLTAREA ECONOMIEI DE PIAȚĂ, SOCIETĂȚII DEMOCRATICE ȘI ÎNVĂȚĂMÂNULUI SUPERIOR ÎN CONTEXT EUROPEAN Ediția a V-a CHIȘINĂU, REPUBLICA MOLDOVA 4-5 aprilie 201


 

 

Ministerul Educației al Republicii Moldova

Universitatea „PERSPECTIVA-INT”

Mișcarea Europeană din Moldova

Centrul de Informare Europeană

Contacte: Elena Mursa + 373 22 74-66-31,

Universitatea „Perspectiva-INT”, www.perspectiva.md,

mun Chişinău, Str.Alba-Iulia 75

Tel. (+ 373 – 22) 58-92-50; 74-66-31; fax (+ 373 – 22) 74-79-58

email: university@perspectiva.md

înregistrare on-line www.perspectiva.md

 

AVIZ

Conferinţa ştiinţifică internațională

 

DEZVOLTAREA ECONOMIEI DE PIAȚĂ, SOCIETĂȚII DEMOCRATICE ȘI ÎNVĂȚĂMÂNULUI SUPERIOR ÎN CONTEXT EUROPEAN

Ediția a V-a

CHIȘINĂU, REPUBLICA MOLDOVA

4-5 aprilie 2017

SECŢII ŞTIINŢIFICE:

 

Istorie, politologie, relaţii internaţionale

(Domenii de meditare: concept de integrare europeană, europenizare, istoricul relațiilor RM-UE, principii europene în guvernarea locală, Parteneriatul Estic; cultura păcii și implicații economice în solutionarea conflictelor regionale; rolul liderilor în promovarea ideii europene, implementarea prevederilor Acordului de asociere RM-UE etc.)

Economie și turism

(Domenii de meditare: convergența spațiului economic al Republicii Moldova cu piața unică a UE, realizarea obiectivelor mileniului în Republica Moldova, perspectiva cooperării euro-asiatice a Republicii Moldova –aspecte multilaterale și bilaterale, parteneriat public-privat în soluționarea problemelor economice și sociale; probleme demografice și economie; studii comparative privind industria turismului în țările europene și Republica Moldova; valorificarea patrimoniului turistic național etc. )

Seminar specializat: Formare profesională în domeniul turismului și serviciilor hoteliere. Ajustarea programelor de studii la cerințele pieței de muncă.

Drept

(Domenii de meditare: cetățenia activă și funcționarea statului democratic, cultura juridică și Statul de drept, drepturile omului și respectarea acestora în Republica Moldova; ajustarea legislației RM la aquis-ul comunitar; aspecte ale reformei justitiei etc.)

Dezvoltarea științei și învățămîntului superior

(Domenii de meditare: Cultură științifică formare și dezvoltare; Instituționalizarea cercetării științifice și formării profesionale în Moldova etape istorice, personalități, probleme, personalități marcante ale științei etc.)

Artă și design

(Domenii de meditare: Expresii artistice ale spiritului critic; arta contemporană în Moldova; design și creație – răspuns provocărilor timpului; influiențe ale trecutului în arta contemporană; antreprenoriatul și arta etc.) La compartimentul artă și design se admit proiecte de creatie.

 

Sunt invitați pentru participare cercetători științifici, profesori, studenți, doctoranzi

din Republica Moldova și de peste hotare.

Limbile de lucru: română, rusă, engleză

Note :

§ Înregistrarea participanţilor în programul conferinţei se va efectua în baza informaţiei despre autor (nume, funcţie, titlu, telefon de contact, e-mail) şi a titlului comunicatului (prin telefon, fax, e-mail la numerele de contact indicate mai jos) remise pina la 1 aprilie 2017 .

§ Materialelale conferinţei vor fi publicate în anuarul „Perspectiva academică” ISBN

§ Articolul se expediază în format electronic în limbile română, rusă, sau engleză, volum 5-15 pagini (5 000 cuvinte), A4, mărimea caracterelor 12, Times New Roman, spaţiu 1.

§ Referinţele la sursele bibliografice se indică în paranteze pătrate, înserate în text, de exemplu [8].

§ Dacă sînt citate anumite părţi ale sursei, după indicele bibliografic se indică şi pagina, de exemplu [8, p. 231]

§ Rezumatulse efectuează în limba engleză 250 cuvinte;

§ Cuvinte cheie - 5-8cuvinte sau expresii;

§ Date despre autor: nume, prenume al autorului; funcţia, locul de muncă sau de studii;

§ Date despre recenzent: nume, prenume; funcţia, locul de muncă.

 

Descarcati fisa de inregistrare la conferinta.

 

 

Spune-le si prietenilor tai de pe retelele de socializare despre evenimentul dat!

Sondaj

Studiati pentru:
A găsi un loc de muncă.
A ridica calificarea primită anterior.
A îmbunătăţi lucrul propriei firme(întreprinderi, patent).
A ridica nivelul propriilor cunoştinţe în domeniul specialităţii.
A realiza dorinţa părinţilor.
 
Curs valutar 29.03.2020

Specialităţi| Galerie foto| Harta site| Contacte
Universitatea "Perspectiva-INT"
Republica Moldova, or.Chişinău, MD-2071, str. Alba-Iulia, 75; Tel: (+373-22) 92-38-58, (+373-22) 92-38-50
Copyright 2010, Perspectiva-INT; Toate drepturile rezervate;
Creat de Aursoft