Astăzi la universitate:
Sîmbătă, 23 Iun. 2018, 03.17
<- Principala <- Masterat: Ştiinţe economice

Specialitatea “Logistică”

 

La programul de Master în Logistică poate fi admis:

-orice concurent care are diplomă de licenţă în domeniul general de studii Ştiinţe economice;

-deţinătorul diplomei de licenţa în orice alt domeniu general de studiu cu acumulare aditională a 30 de credite din domeniul general de studii Ştiinţe economice.

 

Deţinătorul diplomei de Master în Ştiinţe economice cu specializare în Logistică poate activa la:

întreprinderi, instituţii şi organizaţii de stat şi private,  centre de cercetări ştiinţifice, în organele de administraţie publică în calitate de:

Şef serviciu economico financiar şi administrativ; sef secţie administrare publică centrală de specialitate; şef secţie economico-financiară şi administrativă; sef compartiment economico-financiar şi administrativ; cercetător stagiar în economie; colaborator ştiinţific în economie; comentator probleme economice; consilier probleme economice; consultant probleme economice; director economie; director întreprindere mică comercială; economist; economist principal; expert; conducător de asociaţii, uniuni federaţii, filiale şi organizaţii obşteşti; conducător organ public republican; conducător (presedinte, secretar general etc.) de organizaţii umanitare şi alte organizaţii similare; consilier de stat; consultant; consultant în aparatele centrale ale ministerelor şi departamentelor de pe lingă Guvern;

consultant (inclusiv superior, principal) în aparatul Parlamentului; consultant guvernamental (inclusiv superior şi principal); şef secţie economico-financiară şi administrativă; sef secţie la întreprinderi.lectori asistenţi şi asimilaţi ocupaţi în învăţământul superior; lector superior universitar; conducător practică de studii.

 

Absolventul programului de Master şi deţinătorul titluilui de Master va fi capabil:

-să analize şi sintetizeze informaţii din domeniu de studii;

-să întreprindă o cerecetare cu conducere;

-să posede abilitatea de lucru independent;

-să aplice cunoştinţele în domenii multidisciplinare;

-să formuleze opinii personale;

-să prezinte unui public versat  finalităţile cercetării;

-să posede aptitudini de comunicare şi conducere;

-să întreprindă studii la un nivel mai avansat (ciclul III) doctorat.

 

Titlu obtinut: Masterat de profesionalizare. 

 

Admiterea se efectuează în baza: studiilor superioare. 

 Sondaj

Studiati pentru:
A găsi un loc de muncă.
A ridica calificarea primită anterior.
A îmbunătăţi lucrul propriei firme(întreprinderi, patent).
A ridica nivelul propriilor cunoştinţe în domeniul specialităţii.
A realiza dorinţa părinţilor.
 
Curs valutar 23.06.2018

Specialităţi| Galerie foto| Harta site| Contacte
Universitatea "Perspectiva-INT"
Republica Moldova, or.Chişinău, MD-2071, str. Alba-Iulia, 75; Tel: (+373-22) 74-79-58, (+373-22) 58-92-50
Copyright 2010, Perspectiva-INT; Toate drepturile rezervate;
Creat de Aursoft