Astăzi la universitate:
Luni, 17 Dec. 2018, 16.44
<- Principala <- Masterat: Ştiinţe economice

Specialitatea “Business mic şi mijlociu

                                           

 

La programul de Master în  Business mic şi mijlociu poate fi admis:

-  orice concurent care are diplomă de licenţă în domeniul general de studii Ştiinţe economice;

-  deţinătorul diplomei de licenţa în orice alt domeniu general de studiu cu acumulare aditională a 30 de credite din domeniul general de studii Ştiinţe economice.

 

Detinatorul diplomei de Master în Ştiinţe economice cu specializare în  Business mic şi mijlociu poate activa la întreprinderi, instituţii şi organizaţii de stat şi private,  centre de cercetări ştiinţifice, în organele de administraţie publică în calitate de:

cercetător stagiar în economie; colaborator ştiinţific în economie; comentator probleme economice; consilier probleme economice; consultant probleme economice; director comercial; director economie; director întreprindere mică comercială; economist; economist principal; expert; conducător de asociaţii, uniuni federaţii, filiale şi organizaţii obşteşti; 20576 - conducător firmă mică, patron (girant) în afaceri, intemedieri şi alte servicii comerciale; conducător organ public republican; conducător (presedinte, secretar general etc.) de organizaţii umanitare şi alte organizaţii similare; consilier de stat; consultant; consultant în aparatele centrale ale ministerelor şi departamentelor de pe lingă Guvern; consultant (inclusiv superior, principal) în aparatul Parlamentului; consultant guvernamental (inclusiv superior şi principal); lectori asistenţi şi asimilaţi ocupaţi în învăţământul superior; lector superior universitar; conducător practică de studii; specialist (inclusiv coordonator, princpal) administraţie publică; specialist în aparatele centrale ale ministerelor şi departamentelor pe lângă guvern; şef secţie economico-financiară şi administrativă.

 

Absolventul programului de Master şi deţinătorul titluilui de Master va fi capabil:

-să analize şi sintetizeze informaţii din domeniu de studii;

-să întreprindă o cerecetare cu conducere;

-să posede abilitatea de lucru independent;

-să aplice cunoştinţele în domenii multidisciplinare;

-să formuleze opinii personale;

-să prezinte unui public versat  finalităţile cercetării;

-să posede aptitudini de comunicare şi conducere;

-să întreprindă studii la un nivel mai avansat (ciclul III) doctorat.

 

Titlu obtinut: Masterat de profesionalizare. 

 

Admiterea se efectuează în baza: studiilor superioare. 

 Sondaj

Studiati pentru:
A găsi un loc de muncă.
A ridica calificarea primită anterior.
A îmbunătăţi lucrul propriei firme(întreprinderi, patent).
A ridica nivelul propriilor cunoştinţe în domeniul specialităţii.
A realiza dorinţa părinţilor.
 
Curs valutar 17.12.2018

Specialităţi| Galerie foto| Harta site| Contacte
Universitatea "Perspectiva-INT"
Republica Moldova, or.Chişinău, MD-2071, str. Alba-Iulia, 75; Tel: (+373-22) 92-38-58, (+373-22) 92-38-50
Copyright 2010-2019, Perspectiva-INT; Toate drepturile rezervate;
Creat de Aursoft