Astăzi la universitate:
Marţi, 20 Oct. 2020, 16.46


CONFERINŢELE ORGANIZATE

în perioana anului de studiu 2013-2014

 


19 iulie 2014


Creative Business Cup/Cupa Businessului Creativ (CBC)

Creative Business Cup/Cupa Businessului Creativ (CBC) este un concurs al ideilor creative de business ce se desfășoară pentru prima dată în Republica Moldova. Concursul CBC are drept scop identificarea ideilor creative de afaceri din Moldova şi promovarea acestora la nivel internațional.

Obiectivul de bază al CBC este susținerea și încurajarea antreprenoriatului creativ autohton şi identificarea ideilor de afaceri aplicabile la nivel internațional. Prin participarea la concurs, toţi antreprenorii urmează să-și crească capacitatea de a întemeia sau dezvolta cu succes propria afacere bazată pe competenţele lor creative.

Vezi agenda evenimentului

Vezi detalii


16-17 aprilie 2014

Conferinţa ştiinţifică internațională

DEZVOLTAREA ÎNVĂȚĂMÂNULUI SUPERIOR, SOCIETĂȚII DEMOCRATICE ȘI ECONOMIEI DE PIAȚĂ ÎN CONTEXT EUROPEAN

 

SECŢII ŞTIINŢIFICE:

  • Istorie, politologie, relaţii internaţionale (domenii de meditare: concept de integrare europeană, europenizare, istoricul relațiilor RM-UE, principii europene în guvernarea locală, politica de vecinătate, Parteneriatul Estic; cultura păcii și implicații economice în solutionarea conflictelor; rolul liderilor în promovarea ideii europene etc.)
  • Economie și turism (domenii de meditare: convergența spațiului economic al Republicii Moldova cu piața unică  a UE, perspectiva cooperarii euro-asiatice a Republicii Moldova –aspecte multilaterale si bilaterale, parteneriat public-privat în soluționarea problemelor economice si sociale; probleme demografice si economia;  studii comparative privind industria turismului în tările europene și Republica Moldova; valorificarea patrimoniului turistic național etc. )
  • Drept (domenii de meditare: cetățenia activă și funcționarea statului democratic, cultura juridică si statul de drept, drepturile omului și respectarea acestora în Republica Moldova; ajustarea legislației RM la aquis-ul comunitar;  aspecte ale reformei justitiei etc.)

Științe ale educației, cultură şi civilizaţie (domenii de meditare: Educația civică - principii, implementare, probleme; cultura juridică;  instruirea pe parcursul vieții întregi –lifelong learning – concept european; educație deschisă concept si implementare in Republica Moldova,   etc.)

  • Artă și design (domenii de meditare: Expresii artistice ale spiritului critic; arta contemporană în Moldova;  design și creație – răspuns provocărilor timpului; influiențe ale trecutului în arta contemporană; antreprenoriatul și arta etc.) La compartimentul artă și design se admit proiecte de creatie.

Vezi programul evenimentului

Fotografiile evenimentului


17 aprilie 2014

 

MASA ROTUNDĂ
DEDICATĂ ANIVERSĂRII DE 20 DE ANI
DE LA ADOPTAREA CONSTITUȚIEI REPUBLICII MOLDOVA

 

Discurs de bază Dr. Victor Pușcaș -

Judecător la Curtea Constituțională  a Republicii Moldova (2001-2013)
Președinte a Curții Constituționale din Republica Moldova (2001-2007) 

Mai multe detalii despre eveniment

Fotografiile evenimentului


 

10-11 aprilie 2014

CONFERINȚA INTERNAȚIONALĂ DE CERCETARE

EXPLORAREA HOTARELOR (2003-2013)

Universitatea Europene de Științe Umaniste, Centrul de Studii Avansate și Educație (CASE)

(Vilnius, Lituania)10-11 aprilie 2014

Detalii vezi aici >>


12-13 decembrie 2013

Seminar metodologic pentru cadrele didactice universitare

“Pedagogia şi psihologia învăţămîntului superior”


    În data de12-13 decembrie la Universitatea Perspectiva-INT şi-a desfăşurat lucrările seminarul metodologic pentru cadrele didactice universitare cu genericul “Pedagogia şi psihologia învăţămîntului superior”.  Drept formatori au fost  D-na Cojocaru-Borozan Maia, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar şi D-na Sadovei Larisa doctor în pedagogie, conferenţiar universitar.


Agenda de lucrul al seminarului sa axat pe consilierea în aşa aspecte precum:

  1. Iniţiere în pedagogia învăţămîntului superior (funcţiile universităţii contemporane);
  2. Problematica învăţămîntului superior (dificultăţile cadrelor didactice debutante şi soluţii  metodologice, regulamentul cu privire la modul de ocupare a posturilor vacante în instituţiile de învăţămînt superior);
  3. Psihologia învăţămîntului superior (personalitatea cadrului didactic universitar, rolurile universitarului modern, referenţialul cadrului didactic universitar, tipologia cadrelor didactice universitare, cultura emoţională a cadrelor didactice universitare şi a studenţilor);
  4. Activitatea de cercetare în universitate (politici educaţionale în învăţămîntul superior);
  5. Activitatea didactică în învăţămîntul superior (conceptul de curriculum universitar);
  6. Construcţie şi dezvoltare curriculară a învăţămîntului superior (piese curriculare, exigenţele şi corelaţiile între componentele curriculumului disciplinar, clarificări conceptuale şi metodologice ale obiectivelor educaţionale, corelaţia obiectivelor cu competenţele, criteriile de selectare a conţinuturilor, acţiunile de bază ale procesului de învăţămînt, condiţii pentru proiectarea eficientă a activităţii didactice universitare, forme de organizare a activităţii didactice universitare, criteriile de clasificare şi tipologie a cursului universitar, prelegerea în contextul didacticii universitare, obiectivele şi caracteristicile diferitor tipuri de seminarii, motivaţia pentru învăţare a studenţilor, tehnologiile didactice universitare, managementul studiului individual al studentului, criterii de evaluare a activităţii didactice universitare).

 


 

 

Publicatie: ABeCedar al artei contemporane

ABeCedar. Cum sa intelegem arta de azi ABeCedar. Cum sa intelegem arta de azi   Un ABeCedar al artei contemporane cu ilustratii din arta contemporana din Republica Moldova si repere la creatii mondiale a văzut lumina tiparului la Chisinau.

    E rodul muncii a trei exchipe de cercetatori de la Universitatea Pedagogică de Stat, Academia de Știintea a Moldovei și Universitatea Perspectiva- INT.

    Proiectul condus de Dr. Maia Morel se înscrie și în tema de cercetare a Departamentului Arte al Universității Perspectiva INT - Tradție și inovație în artele vizuale. Elena David, Olga Copăcenu, Alisa Marin, Renata Mihailov, Nicolae Duplava - absolvenți ai programului de Masterat în Arte a Universității Perspectiva INT, contribuind realizării proiectului au acumulat noi experiențe în cercetarea fenomenului artei contemporane, au reconsiderat propria s-a creație, au adus o sursă nouă în biblioteca universității. Felicitări autorilor.!

Lectură plăcută tuturor.  Versiunea elecronica a ABeCedarului: http://peisaj.ca/Accueil.php

 


 

 

28 -30 noiembrie 2013

  Cea de-a XIII-a ediţie a Conferinţă Internaţională

Istorie, Cultură şi Civilizaţie în Europa de Sud-Est

 

    Conferinţa se va desfăşura în cadrul a patru ateliere care vor include comunicări științifice și activități/proiecte didactice (experiența cadrelor didactice în predarea istoriei):

I. Noi despre vecini și vecinii despre noi

II. Rolul istoriei în formarea cetățeanului

III. Migrația și impactul ei asupra societăților în tranziție

IV. Istoria orală - sursă de cunoaștere a istoriei recente


Detalii vezi aici >>

 

Sondaj

Studiati pentru:
A găsi un loc de muncă.
A ridica calificarea primită anterior.
A îmbunătăţi lucrul propriei firme(întreprinderi, patent).
A ridica nivelul propriilor cunoştinţe în domeniul specialităţii.
A realiza dorinţa părinţilor.
 
Curs valutar 20.10.2020

Specialităţi| Galerie foto| Harta site| Contacte
Universitatea "Perspectiva-INT"
Republica Moldova, or. Chişinău, MD-2071, str. Alba-Iulia, 75; Tel: (+373-22) 92-38-58, (+373-22) 92-38-50
Copyright 2010-2019, Perspectiva-INT; Toate drepturile rezervate;
Creat de Aursoft