Astăzi la universitate:
Duminică, 29 Mar. 2020, 20.29

Conferinţa ştiinţifică DEZVOLTAREA REPUBLICII MOLDOVA ÎN CONTEXT EUROPEAN 25 -26 APRILIE 2013


Ministerul Educației al Republicii Moldova 
Universitatea „PERSPECTIVA-INT”
Miscarea Europeană din Moldova
Asociaţia de Instruire şi Informare Europeană

Conferinţa ştiinţifică 

DEZVOLTAREA ÎNVĂȚĂMÂNULUI SUPERIOR, SOCIETĂȚII DEMOCRATICE 

ȘI ECONOMIEI DE PIAȚĂ ÎN CONTEXT EUROPEAN 

25 -26 APRILIE 2013


 

  

SECŢII ŞTIINŢIFICE:


· Istorie, politologie, relaţii internaţionale 

(domenii de meditare: concept de integrare europeană, europenizare, istoricul relațiilor RM-UE, 

principii europene în guvernarea locală, politica de vecinătate, Parteneriatul Estic;

 cultura păcii și implicații economice în solutionarea conflictelor; rolul liderilor în promovarea 

ideii europene etc.)


· Economie și turism

 (domenii de meditare: Parteneriat public- privat în soluționarea problemelor economice si sociale; probleme demografice si economia;  

studii comparative privind industria turismului în tările europene și Republica Moldova; valorificarea patrimoniului turistic național etc. ) 


· Drept 

(domenii de meditare: Cetățenia activă și funcționarea statului democratic, 

cultura juridică si statul bazat pe drept, drepturile omului și respectarea acestora în Republica Moldova; 

ajustarea legislației RM la aquis-ul comunitar;  aspecte ale reformei justitiei etc.)


· Științe ale educației, cultură şi civilizaţie

(domenii de meditare: Educația civică - principii, implementare, probleme; cultura juridică; 

 instruirea pe parcursul vieții întregi –lifelong learning – concept european; 

educație deschisă concept si implementare in Republica Moldova,   etc.)


· Artă și design 

(domenii de meditare: Expresii artistice ale spiritului critic; arta contemporană în Moldova; 

 design și creație – răspuns provocărilor timpului; influiențe ale trecutului în arta contemporană; 

antreprenoriatul și arta etc.) La compartimentul artă și design se admit proiecte.

 

Sunt invitați pentru participare cercetători științifici, profesori, studenți, doctoranzi din Republica Moldova și de peste hotare. 


Note :

- Înregistrarea participanţilor în programul conferinţei se va efectua în baza informaţiei despre autor (nume, funcţie, titlu, telefon de contact, e.mail) şi titlului comunicatului (prin telefon, fax, e-mail la numerele de contact indicate mai jos) pînă pe data de 25 martie 2013 .

- Comunicatul în formă de text şi în format electronic (volumul pîna la 5 000 cuvinte (pînă la 10 p. A4, 

 şrift 12, spaţiu 1, rezumat în limba engleză 250 cuvinte) se va prezenta pînă la 25  martie   2013.

- Materialele conferinţei vor fi publicate.    

    

Persoane de contact:

Veronica Bagrin +373 22 58-92-49 birou 202; 

Elena Mursa + 373 22   74-66-31 birou 503


mun Chişinău, Str.Alba-Iulia 75
Tel. (+ 373 – 22) 58-92-50; 74-66-31; fax (+ 373 – 22) 74-79-58
Universitatea „Pespectiva-INT”, www.perspectiva.md
e. mail: university@perspectiva.md  

Sondaj

Studiati pentru:
A găsi un loc de muncă.
A ridica calificarea primită anterior.
A îmbunătăţi lucrul propriei firme(întreprinderi, patent).
A ridica nivelul propriilor cunoştinţe în domeniul specialităţii.
A realiza dorinţa părinţilor.
 
Curs valutar 29.03.2020

Specialităţi| Galerie foto| Harta site| Contacte
Universitatea "Perspectiva-INT"
Republica Moldova, or.Chişinău, MD-2071, str. Alba-Iulia, 75; Tel: (+373-22) 92-38-58, (+373-22) 92-38-50
Copyright 2010, Perspectiva-INT; Toate drepturile rezervate;
Creat de Aursoft