Astăzi la universitate:
Joi, 20 Sep. 2018, 00.22

Conferinţa ştiinţifică internațională DEZVOLTAREA ÎNVĂȚĂMÂNULUI SUPERIOR, SOCIETĂȚII DEMOCRATICE ȘI ECONOMIEI DE PIAȚĂ ÎN CONTEXT EUROPEAN


Ministerul Educației al Republicii Moldova
Universitatea „PERSPECTIVA-INT”
Universitatea KROK, Ukraina
Management Centre Innsbruck, Austria
Asociaţia de Instruire şi Informare Europeană

 

Conferinţa ştiinţifică internațională 

 DEZVOLTAREA ÎNVĂȚĂMÂNULUI SUPERIOR, SOCIETĂȚII DEMOCRATICE

ȘI ECONOMIEI DE PIAȚĂ ÎN CONTEXT EUROPEAN   

Ediția II 

CHISINAU, MOLDOVA 

16-17 APRILIE 2014

 


SECŢII ŞTIINŢIFICE:

  • Istorie, politologie, relaţii internaţionale

(domenii de meditare: concept de integrare europeană, europenizare, istoricul relațiilor RM-UE, principii europene în guvernarea locală, politica de vecinătate, Parteneriatul Estic; cultura păcii și implicații economice în solutionarea conflictelor; rolul liderilor în promovarea ideii europene etc.)

  • Economie și turism

(domenii de meditare: convergența spațiului economic al Republicii Moldova cu piața unică  a UE, perspectiva cooperarii euro-asiatice a Republicii Moldova –aspecte multilaterale si bilaterale, parteneriat public-privat în soluționarea problemelor economice si sociale; probleme demografice si economia;  studii comparative privind industria turismului în tările europene și Republica Moldova; valorificarea patrimoniului turistic național etc. )

  • Drept

(domenii de meditare: cetățenia activă și funcționarea statului democratic, cultura juridică si statul de drept, drepturile omului și respectarea acestora în Republica Moldova; ajustarea legislației RM la aquis-ul comunitar;  aspecte ale reformei justitiei etc.)

  • Științe ale educației, cultură şi civilizaţie

(domenii de meditare: Educația civică - principii, implementare, probleme; cultura juridică;  instruirea pe parcursul vieții întregi –lifelong learning – concept european; educație deschisă concept si implementare in Republica Moldova,   etc.)

  • Artă și design

(domenii de meditare: Expresii artistice ale spiritului critic; arta contemporană în Moldova;  design și creație – răspuns provocărilor timpului; influiențe ale trecutului în arta contemporană; antreprenoriatul și arta etc.) La compartimentul artă și design se admit proiecte de creatie.

Sunt invitați pentru participare cercetători științifici, profesori, studenți, doctoranzi

din Republica Moldova și de peste hotare.

Limbile de lucru: română, rusă, engleză

Note :

  • Înregistrarea participanţilor în programul conferinţei se va efectua în baza informaţiei despre autor (nume, funcţie, titlu, telefon de contact, e.mail) şi titlului comunicatului (prin telefon, fax,  e-mail la numerele de contact indicate mai jos) pînă pe data de 10  martie 2014 .
  • Articolul  în format electronic (volumul 5-15  pagini, A4,  şrift 12,  rezumat în limba romană, engleză 75-100 cuvinte, cuvinte cheie 3-8) se va prezenta pînă la 10 martie 2014 la university@perspectiva.md
  • Materialele conferinţei vor fi publicate.       

 

Contacte: Olga Șchiopu +373 22 58-92-49 birou 202;Elena Mursa + 373 22   74-66-31

Universitatea „Pespectiva-INT”, www.perspectiva.md, mun Chişinău, Str.Alba-Iulia 75

Tel. (+ 373 – 22) 58-92-50; 74-66-31; fax (+ 373 – 22) 74-79-58

e. mail: university@perspectiva.md

Sondaj

Studiati pentru:
A găsi un loc de muncă.
A ridica calificarea primită anterior.
A îmbunătăţi lucrul propriei firme(întreprinderi, patent).
A ridica nivelul propriilor cunoştinţe în domeniul specialităţii.
A realiza dorinţa părinţilor.
 
Curs valutar 20.09.2018

Specialităţi| Galerie foto| Harta site| Contacte
Universitatea "Perspectiva-INT"
Republica Moldova, or.Chişinău, MD-2071, str. Alba-Iulia, 75; Tel: (+373-22) 74-79-58, (+373-22) 58-92-50
Copyright 2010, Perspectiva-INT; Toate drepturile rezervate;
Creat de Aursoft