Astăzi la universitate:
Duminică, 29 Mar. 2020, 21.27

Programul de burse pentru Studii Post-Universitare Edmund S. Muskie


    Programul de burse pentru Studii Post-Universitare Edmund S. Muskie (MUSKIE) este un program al Biroului Educaţie şi Cultură аl Departamentului de Stat, SUA, administrat de IREX (Consiliul реntru Cercetări şi Schimburi Internaţonale). MUSKIE oferă cetăţenilor din Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Kazahstan, Kirghizstan, RepubIica Motdova, Federaţia Rusă, Tadjikistan, Turkmenistan, Ucraina şi Uzbekistan posibllitatea de а face studii de masterat în Statele Unite. Participanţii vor fi sеlectaţi în baza unui concurs deschis şi obiectiv.

 

Finaliştii vor:


Face studii la secţia de zi pentru o perioada de pînă la doi ani.
Crea şi implementa în primul an de studii un proiect în folosul comunităţii locale.

Efectua stagiu profesional la sfîrşit de an academic.

 

Programul prevede finanţare completă şi oferă:

Asistenţă în depunerea documentelor pentru viza J-1;

Călătoria tur-retur din ţara de reşedinţă а finalistului lа iпstituţia-gazdă americana;

Stipendiu lunar;

Asiguraгe medicală parţială;

Achitarea рlăţii şi taxelor obIigatorii pentru studii;

Bursă limitată pentru рroсurаrеа cărţilor;

Ороrtunităţi de creştere profesională şi colaboгare cu absolvenţii programelor academice ale Biroului Educaţie şi Cultură аl Departamentului de Stat, SUA.

 

Domenii eligibile pentru cetăţenii din Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, Tajikistan, Turkmenistan, şi Uzbekistan.

 

Administrarea în afaceri

 Economie

Educaţie

Managementul mediului

Relaţii internaţionale

Journalism şi ştiinţe ale comunicării

Drept

Biblioteconomie şi ştiinţe informaţionale

Administrare publică

Sănătate publică

Politici publice

 

Criteriile de eligibititate şi ceгinţele pentru participare sînt expuse în formular.

 

Termenul - limită: 2 noiembrie, 2011, 17:00

IREX/Moldova
Blvd. Stefan cel Mare 202, et.3, blocul B
Chisinau, Moldova
Tel: 233-231, 593-612,
Email: muskie@irex.md
www.irex.org, www.irex.md

Sondaj

Studiati pentru:
A găsi un loc de muncă.
A ridica calificarea primită anterior.
A îmbunătăţi lucrul propriei firme(întreprinderi, patent).
A ridica nivelul propriilor cunoştinţe în domeniul specialităţii.
A realiza dorinţa părinţilor.
 
Curs valutar 29.03.2020

Specialităţi| Galerie foto| Harta site| Contacte
Universitatea "Perspectiva-INT"
Republica Moldova, or.Chişinău, MD-2071, str. Alba-Iulia, 75; Tel: (+373-22) 92-38-58, (+373-22) 92-38-50
Copyright 2010, Perspectiva-INT; Toate drepturile rezervate;
Creat de Aursoft